STAFWERK

STAFWERK helpt u bij uw bedrijfskundige en organisatorische vraagstukken. Of u nu een overheidsdienst bent, een vereniging of stichting, of ondernemer. Vraagstukken zijn er om te worden opgelost, en iedere dag dat de oplossing wordt uitgesteld, leidt in feite tot waardeverlies.

Onderschat de impact niet

Wanneer u onvoldoende aandacht geeft aan een goede inrichting van de interne processen binnen uw organisatie, kan dit op de langere termijn problemen opleveren. Processen slijten in en op den duur verzetten medewerkers zich tegen een verandering van de voor hun zo gebruikelijke werkwijze. “We doen het al jaren zo” is dan een veel gehoorde uitspraak; “Waarom veranderen als het toch goed gaat?”.

Het is zaak om processen zó in te regelen, dat deze zo optimaal mogelijk aansluiten bij de doelstellingen van uw organisatie. Alleen zo behaalt u een maximaal resultaat.

Graag werkt STAFWERK samen met u aan de verbetering van uw organisatieprocessen.

> STAFWERK helpt

ACTUEEL

 • COVID-19
  Social distancing tegen COVID-19
  Houd 1,5 meter afstand!

  In overleg met het Outbreak Management Team heeft het kabinet een verdere versoepeling van de COVID-19 maatregelen per 1 juli 2020 bekend gemaakt. 

  De kern van het beleid is en blijft het zoveel mogelijk handhaven van de  ‘anderhalvemeter-samenleving’. Daar waar dat moeilijk te realiseren is, geldt het gebruik van een monddoekje.

  STAFWERK blijft de opdrachtgevers ondersteunen met als uitgangspunt dat zoveel mogelijk vanuit het eigen kantoor in Schoonhoven wordt gewerkt. Indien daartoe een goede reden is, kunnen werkzaamheden ook op locatie van de opdrachtgever plaatsvinden. Daartoe moet dan wel de mogelijkheid bestaan om een onderlinge afstand van anderhalve meter aan te houden.

  STAFWERK helpt… met oog voor de volksgezondheid wordt gepaste afstand in acht genomen.

  Social distancing is de enige manier om het COVID-19 besmettingsgevaar onder controle te houden. Het virus is nog niet verslagen; het sluimert momenteel en kan opeens weer oplaaien. STAFWERK neemt de maatschappelijke verantwoordelijkheid en schikt zich in deze situatie.

  #alleensamen #mijddrukte #houdvol