STAFWERK

STAFWERK helpt u bij uw bedrijfskundige en organisatorische vraagstukken. Of u nu een overheidsdienst bent, een vereniging of stichting, of ondernemer. Vraagstukken zijn er om te worden opgelost, en iedere dag dat de oplossing wordt uitgesteld, leidt in feite tot waardeverlies.

Onderschat de impact niet

Wanneer u onvoldoende aandacht geeft aan een goede inrichting van de interne processen binnen uw organisatie, kan dit op de langere termijn problemen opleveren. Processen slijten in en op den duur verzetten medewerkers zich tegen een verandering van de voor hun zo gebruikelijke werkwijze. “We doen het al jaren zo” is dan een veel gehoorde uitspraak; “Waarom veranderen als het toch goed gaat?”.

Het is zaak om processen zó in te regelen, dat deze zo optimaal mogelijk aansluiten bij de doelstellingen van uw organisatie. Alleen zo behaalt u een maximaal resultaat.

Graag werkt STAFWERK samen met u aan de verbetering van uw organisatieprocessen.

> STAFWERK helpt

ACTUEEL

 • COVID-19 (september 2020)

  Dit bericht wordt regelmatig geactualiseerd.

  COVID-19 anderhalve meter

  Het gaat niet goed met de strijd tegen het COVID-19 virus. Zo lopen sinds de zomer de besmettingsaantallen alleen maar verder en harder op. Als gevolg daarvan kraakt en piept het Nederlandse zorgsysteem. Daarom luidt de persconferentie van het kabinet van 14 oktober 2020 een nieuwe fase in. De voorzorgsmaatregelen moeten nog strikter worden nageleefd. In feite is er nu sprake van een gedeeltelijke lockdown.

  Thuiswerken is de harde norm. Alleen als het écht niet anders kan, mogen wij op het werk bij elkaar komen. STAFWERK kiest ervoor om álle werkzaamheden vanuit het eigen kantoor in Schoonhoven te verrichten. Mijn activiteiten lenen zich uitstekend hiervoor. Voor de nodige afstemming zijn telefoon en videobellen een prima alternatief.

  STAFWERK volgt de richtlijnen van het kabinet en het Outbreak Management Team (OMT). De oproep tot handhaven van de basisregels is duidelijk:

  • was jou handen,
  • werk thuis,
  • mijd drukke plaatsen,
  • houd anderhalve meter afstand,
  • blijf thuis bij ziekteverschijnselen, en
  • laat je testen.

  STAFWERK helpt… met oog voor de gezondheid houd ik onverminderd gepaste afstand.

  Social distancing is de enige manier om het COVID-19 besmettingsgevaar onder controle te houden. Het virus is nog niet verslagen en dreigt onbeheersbaar te worden. STAFWERK neemt de maatschappelijke verantwoordelijkheid en schikt zich in deze situatie.

  #alleensamen #werkthuis #mijddrukte #houdvol