Zomer 2021

De COVID-19 pandemie drukt ook nog zijn stempel op de zomer van 2021. Nederland kent in de maand juli een korte, maar hevige, opleving van het aantal besmettingen. Deze wordt met name veroorzaakt door een snelle opheffing van de beperkende maatregelen, in combinatie met onduidelijk communiceren door het kabinet: “Dansen met Jansen” wordt iets te letterlijk genomen.

Inmiddels lijkt de opleving van het virus weer getemperd, en is Nederland toe aan vakantie. Een groot deel kiest voor zekerheid en blijft in eigen land, maar gewoontegetrouw trekken wij ook weer massaal de grens over.

STAFWERK is de zomermaanden juli en augustus gewoon operationeel; in september is het mijn moment voor een korte break. De opdrachtgevers genieten intussen van een welverdiende pauze, en STAFWERK ‘bewaakt het fort’.

> STAFWERK helpt! ook in de zomerperiode