COVID-19 (september 2020)

Dit bericht wordt regelmatig geactualiseerd.

COVID-19 anderhalve meter

Het gaat niet goed met de strijd tegen het COVID-19 virus. Zo lopen sinds de zomer de besmettingsaantallen alleen maar verder en harder op. Als gevolg daarvan kraakt en piept het Nederlandse zorgsysteem. Daarom luidt de persconferentie van het kabinet van 14 oktober 2020 een nieuwe fase in. De voorzorgsmaatregelen moeten nog strikter worden nageleefd. In feite is er nu sprake van een gedeeltelijke lockdown.

Thuiswerken is de harde norm. Alleen als het écht niet anders kan, mogen wij op het werk bij elkaar komen. STAFWERK kiest ervoor om álle werkzaamheden vanuit het eigen kantoor in Schoonhoven te verrichten. Mijn activiteiten lenen zich uitstekend hiervoor. Voor de nodige afstemming zijn telefoon en videobellen een prima alternatief.

STAFWERK volgt de richtlijnen van het kabinet en het Outbreak Management Team (OMT). De oproep tot handhaven van de basisregels is duidelijk:

  • was jou handen,
  • werk thuis,
  • mijd drukke plaatsen,
  • houd anderhalve meter afstand,
  • blijf thuis bij ziekteverschijnselen, en
  • laat je testen.

STAFWERK helpt… met oog voor de gezondheid houd ik onverminderd gepaste afstand.

Social distancing is de enige manier om het COVID-19 besmettingsgevaar onder controle te houden. Het virus is nog niet verslagen en dreigt onbeheersbaar te worden. STAFWERK neemt de maatschappelijke verantwoordelijkheid en schikt zich in deze situatie.

#alleensamen #werkthuis #mijddrukte #houdvol

2020 is inmiddels écht los

STAFWERK is in 2020 opgestart met de financiële activiteiten . Wij zijn een paar weken onderweg, en het jaar 2020 is inmiddels écht los.

Bij de verschillende opdrachtgevers lopen de voorbereidingen voor de jaarrekeningen 2019. Ook zijn de voortgangsrapportages voor de klanten  ingericht. Waar subsidie verantwoording gewenst is, zijn de de financiële rapportage inmiddels opgeleverd en aangeboden aan de subsidieverstrekkers.

De eerste weken van het nieuwe jaar zijn dus traditioneel lekker druk, en geven een opgeruimd gevoel op het moment dat er weer een dossier dichtgeslagen kan worden.

Tijd voor een adempauze

Het jaar 2019 zit er wat het werk betreft op. De verschillende opdrachten hebben dit jaar weer mooie resultaten en een goede samenwerking gebracht. Mijn dank gaat dus uit naar de opdrachtgevers die mij het vertrouwen hebben gegeven.

Voor nu gaat de laptop voor twee weken dicht, en maakt het werk ruimte voor quality time met het gezin. Ik wens iedereen fijne feestdagen en een goede afsluiting van het jaar!

Begin januari 2020 pak ik de draad weer op, en sta ik – zoals mag worden verwacht – weer volop ter beschikking voor de bestaande opdrachtgevers en eventuele nieuwe opdrachten.