Even offline

Summer Break

De meteorologische herfst begint op 1 september en de meeste mensen hebben hun zomer er op zitten. Langzaamaan pakken de verschillende opdrachtgevers weer de werkzaamheden op voor het tweede tijdvak van 2021. Bijeenkomsten worden (weer) ingepland en projecten worden hier en daar opgestart.

STAFWERK heeft de afgelopen zomermaanden de ballen in de lucht gehouden en ervoor gezorgd dat de vitale processen als de financiële administratie en de personeelsadministratie van de opdrachtgevers ‘gewoon’ onverminderd actueel bleven.

Nu is het tijd voor mijzelf om een Summer Break te nemen. Even nog er voor een paar weekjes uit. Even de accu weer opladen om er straks weer helemaal voor te staan: de laatste maanden van het jaar wordt het als vanouds druk.

De Summer Break betekent overigens niet, dat de opdrachtgevers het helemaal zelf moeten doen. Net als alle jaren zal ik ook ditmaal ‘aan de randen van de dag’ af en toe bijspringen.

Kortom: STAFWERK helpt, op een wat lager pitje, maar ook tijdens mijn Summer Break.

Zomer 2021

De COVID-19 pandemie drukt ook nog zijn stempel op de zomer van 2021. Nederland kent in de maand juli een korte, maar hevige, opleving van het aantal besmettingen. Deze wordt met name veroorzaakt door een snelle opheffing van de beperkende maatregelen, in combinatie met onduidelijk communiceren door het kabinet: “Dansen met Jansen” wordt iets te letterlijk genomen.

Inmiddels lijkt de opleving van het virus weer getemperd, en is Nederland toe aan vakantie. Een groot deel kiest voor zekerheid en blijft in eigen land, maar gewoontegetrouw trekken wij ook weer massaal de grens over.

STAFWERK is de zomermaanden juli en augustus gewoon operationeel; in september is het mijn moment voor een korte break. De opdrachtgevers genieten intussen van een welverdiende pauze, en STAFWERK ‘bewaakt het fort’.

> STAFWERK helpt! ook in de zomerperiode

COVID-19

COVID-19 lockdown

Dit bericht is tot en met februari 2021 regelmatig geactualiseerd.
Nu het COVID-19 vaccinatieprogramma ver gevorderd is, vindt geen verdere actualisatie meer plaats.

Het gaat nog steeds niet goed met de strijd tegen het COVID-19 virus. Voorzichtig zijn effecten te zien van de lockdown en de avondklok van de afgelopen tijd. De Britse variant van het virus rukt echter op. De vaccinatiecampagne is opgestart, maar het blijft zaak om zoveel mogelijk de beperkingen te handhaven.

Het kabinet heeft in haar persconferentie van 2 februari 2021 de lockdown verlengd tot 2 maart 2021. De besmettingscijfers moeten omlaag, en daartoe blijven de strikte maatregelen van kracht en blijft Nederland op slot. De Britse COVID-19 variant levert nog teveel vragen op om nu aan versoepeling te denken  

Thuiswerken is en blijft de harde norm. STAFWERK koos al eerder in oktober 2020 ervoor om álle werkzaamheden vanuit het eigen kantoor in Schoonhoven te verrichten. Mijn activiteiten lenen zich uitstekend hiervoor. Voor de nodige afstemming zijn telefoon en videobellen een prima alternatief  

STAFWERK helpt… met oog voor de gezondheid houd ik onverminderd gepaste afstand.

Social distancing is de enige manier om het COVID-19 besmettingsgevaar onder controle te houden. Het virus is nog niet verslagen en dreigt onbeheersbaar te worden. STAFWERK neemt de maatschappelijke verantwoordelijkheid en schikt zich in deze situatie.

#alleensamen #werkthuis #mijddrukte #houdvol

Verhuisbericht

VerhuizingSTAFWERK en Schoonhoven zijn al jaren met elkaar verbonden. Sinds de start in 2013 was de Zilverstad in het Groene Hart de uitvalsbasis.

In 1994 kwam ik – na wat omzwervingen via Capelle aan den IJssel en Dordrecht – terecht in het provinciaalse stadje Schoonhoven. Feitelijk een dorp met stadsrechten als gevolg van de eeuwenlange zilverindustrie.

Het polderlandschap van het Groene Hart wordt nu verruild met de Zeeuwse polders en dijken van het eiland Tholen. In Sint-Annaland zal in de eerste weken van maart 2021 het kantoor weer worden ingericht. Vanaf 16 maart 2021 wordt de dienstverlening aan de opdrachtgevers in ongewijzigde vorm voortgezet. De COVID-19 crisis van het afgelopen jaar heeft duidelijk gemaakt dat de werkzaamheden ‘op gepaste afstand’ met de huidige communicatietechniek zonder problemen kunnen worden uitgevoerd. De afstand van Zeeland naar de Randstad en het midden van het land zal daarom niet tot beletsel leiden.

Vol vertrouwen  pak ik de komende weken mijn boeltje in, en kijk uit naar de nieuwe omgeving. Maar bovenal…

> STAFWERK helpt! Ook vanuit Zeeland

2020 is inmiddels écht los

STAFWERK is in 2020 opgestart met de financiële activiteiten . Wij zijn een paar weken onderweg, en het jaar 2020 is inmiddels écht los.

Bij de verschillende opdrachtgevers lopen de voorbereidingen voor de jaarrekeningen 2019. Ook zijn de voortgangsrapportages voor de klanten  ingericht. Waar subsidie verantwoording gewenst is, zijn de de financiële rapportage inmiddels opgeleverd en aangeboden aan de subsidieverstrekkers.

De eerste weken van het nieuwe jaar zijn dus traditioneel lekker druk, en geven een opgeruimd gevoel op het moment dat er weer een dossier dichtgeslagen kan worden.

Tijd voor een adempauze

Het jaar 2019 zit er wat het werk betreft op. De verschillende opdrachten hebben dit jaar weer mooie resultaten en een goede samenwerking gebracht. Mijn dank gaat dus uit naar de opdrachtgevers die mij het vertrouwen hebben gegeven.

Voor nu gaat de laptop voor twee weken dicht, en maakt het werk ruimte voor quality time met het gezin. Ik wens iedereen fijne feestdagen en een goede afsluiting van het jaar!

Begin januari 2020 pak ik de draad weer op, en sta ik – zoals mag worden verwacht – weer volop ter beschikking voor de bestaande opdrachtgevers en eventuele nieuwe opdrachten.