Periodieke rapportages

Operationele ondersteuning

Een bedrijf kan aan de hand van kencijfers meten of de resultaten nog aansluiten bij de oorspronkelijke begroting. Ook de voortgang in de realisatie van de doelstellingen verdient aandacht. U wilt immers aan het einde van het jaar niet voor verrassingen komen te staan. STAFWERK ontwikkelt samen met u een format voor kwartaalrapportages, die aansluiten op uw periodieke informatiebehoefte.

De periodieke rapportages staan niet op zichzelf, mar vormen een belangrijk onderdeel van de Planning & Control cyclus van uw organisatie. De rapportages stellen u in staat om tussentijds de plannen bij te stellen, zodat de beoogde resultaten alsnog kunnen worden behaald.

STAFWERK helpt

Ik help u graag bij het creëren van samenhang tussen de activiteiten, de rapportages en de te behalen doelstellingen van uw organisatie. Zó werken wij samen aan continue kwaliteitverbetering en houdt u zicht op de realisatie van uw doelen.