Zomer 2021

De COVID-19 pandemie drukt ook nog zijn stempel op de zomer van 2021. Nederland kent in de maand juli een korte, maar hevige, opleving van het aantal besmettingen. Deze wordt met name veroorzaakt door een snelle opheffing van de beperkende maatregelen, in combinatie met onduidelijk communiceren door het kabinet: “Dansen met Jansen” wordt iets te letterlijk genomen.

Inmiddels lijkt de opleving van het virus weer getemperd, en is Nederland toe aan vakantie. Een groot deel kiest voor zekerheid en blijft in eigen land, maar gewoontegetrouw trekken wij ook weer massaal de grens over.

STAFWERK is de zomermaanden juli en augustus gewoon operationeel; in september is het mijn moment voor een korte break. De opdrachtgevers genieten intussen van een welverdiende pauze, en STAFWERK ‘bewaakt het fort’.

> STAFWERK helpt! ook in de zomerperiode

COVID-19

COVID-19 lockdown

Dit bericht is tot en met februari 2021 regelmatig geactualiseerd.
Nu het COVID-19 vaccinatieprogramma ver gevorderd is, vindt geen verdere actualisatie meer plaats.

Het gaat nog steeds niet goed met de strijd tegen het COVID-19 virus. Voorzichtig zijn effecten te zien van de lockdown en de avondklok van de afgelopen tijd. De Britse variant van het virus rukt echter op. De vaccinatiecampagne is opgestart, maar het blijft zaak om zoveel mogelijk de beperkingen te handhaven.

Het kabinet heeft in haar persconferentie van 2 februari 2021 de lockdown verlengd tot 2 maart 2021. De besmettingscijfers moeten omlaag, en daartoe blijven de strikte maatregelen van kracht en blijft Nederland op slot. De Britse COVID-19 variant levert nog teveel vragen op om nu aan versoepeling te denken  

Thuiswerken is en blijft de harde norm. STAFWERK koos al eerder in oktober 2020 ervoor om álle werkzaamheden vanuit het eigen kantoor in Schoonhoven te verrichten. Mijn activiteiten lenen zich uitstekend hiervoor. Voor de nodige afstemming zijn telefoon en videobellen een prima alternatief  

STAFWERK helpt… met oog voor de gezondheid houd ik onverminderd gepaste afstand.

Social distancing is de enige manier om het COVID-19 besmettingsgevaar onder controle te houden. Het virus is nog niet verslagen en dreigt onbeheersbaar te worden. STAFWERK neemt de maatschappelijke verantwoordelijkheid en schikt zich in deze situatie.

#alleensamen #werkthuis #mijddrukte #houdvol