Ontwerpen en ontwikkelen

Verandermanagement

Richtlijnen voor het ontwerpen zijn:
  • Bepaal welke bedrijfsfuncties (en de gerelateerde systeemcomponenten) het betreft: welke afdelingen zijn erbij betrokken, welke onderlinge afhankelijkheden bestaan er;
  • Stel vast op welke tijden welke bedrijfsfunctie gegarandeerd beschikbaar moeten zijn (welke risico’s zijn aanvaardbaar en welke garanties noodzakelijk);
  • Welke verantwoordelijkheden zijn nodig (uitgedrukt in concrete doelstellingen);
  • Ontwikkel een meet- en regelsystemen, overleg n.a.v. gemeten resultaten, communiceer verbeterpunten en behaalde successen.

Met betrekking tot de ontwikkeling kunnen de volgende richtlijnen gelden:

  • Laat de optimale manier om storingen op te lossen vrij (ga na in hoeverre de bestaande kanalen werken, welke nieuwe taken nodig zijn);
  • Onderzoek welke bevoegdheden er waar nodig blijken te zijn;
  • Zorg voor een streven naar continue verbetering.

STAFWERK helpt

Met best practices, ervaringen van andere organisaties die een dergelijke verandering hebben doorgemaakt, zal de organisatie na de aanvankelijke begeleiding van de STAFWERK adviseur in een latere fase zelf dit transitieproces kunnen vervolmaken en afronden.